Skarbonka

Roczna opłata za serwer w tym roku wynosi 429,27 PLN. Termin płatności przypada na początek czerwca. (Zapłacono)

429.27/429.27
100%Roczna opłata za domenę w tym roku wynosi 122PL. Termin płatności – w połowie września.

122/122
100%


Jeśli chcecie wesprzeć finansowo RetroAge, prosimy o wpłaty na konto:

nr: 93 1050 1562 1000 0097 0063 5585 w ING Bank Śląski

Tomasz Boksa

W tytule wpłaty proszę wpisać swój login z RetroAge